Algemene Voorwaarden bed and breakfast The4Seasons te Loon

 
 
Wij heten u van harte welkom in The4Seasons en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene Voorwaarden.
 

1. Algemeen

Mw. en dhr. Klaas zijn eigenaar en beheerder van The4Seasons. De eigenaar kan zich laten vervangen door een familielid.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van The4Seasons aan de Peeloërweg 1 te Loon.
Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze AlgemeneVoorwaarden van kracht.
Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verliesnof diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
Alle risico's met betrekking tot een verblijf in The4Seasons zijn voor rekening van de gebruikers.
Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen. De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot The4Seasons ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
Gasten van The4Seasons dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement
 

2. Reservering en bevestiging

De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt The4Seasons een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief.
Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.
Voor het reserveren van een verblijf in B&BThe4Seasons worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 

3. Betaling

De tarieven vindt u terug onder de pagina 'Prijzen' op de website.
Betaling geschiedt contant in de bed and breakfast of door middel van een vooraf gedane overboeking naar het bankrekeningnummer, vermeld op de pagina 'Prijzen'.
 

4. Annulering

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden, zodat wij de daardoor vrijgevallen kamer(s) alsnog aan derden kunnen aanbieden.
Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit:
  • bij een annulering binnen 1 week voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs
  • bij een annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
 
Bed and breakfast The4Seasons
Peeloërweg 1
9409 TS Loon